Σύλλογος Εγγεγραμμένων

Λογοπαθολογών Κύπρου

Ιστορικό Συλλόγου

Leaflets

Find the speech therapist you need

Stuttering Tests

Payments

How can I become a registered speech therapist?

Have you completed your studies in Speech Therapy and ready to practice? See here a short presentation with all the steps in detail.

  • Job Opportunities

  • Articles

  • Administrative Council

  • ESLA-IALP

Get in touch