Τρίπτυχα

Βρες τον λογοπαθολόγο που χρειάζεσαι

Δοκιμασίες Τραυλισμού

Πληρωμές

Πώς μπορώ να γίνω εγγεγραμμένος/η λογοπαθολόγος

Έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Λογοθεραπεία και είστε έτοιμοι να ασκήσετε το επάγγελμα; Δείτε εδώ μία σύντομη παρουσίαση με όλα τα βήματα αναλυτικά.

  • Αγγελίες

    Θέσεις Εργασίας

  • Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος & Διάχυσης Γλωσσικών Διαταραχών

  • Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Επαυξητικής & Εναλλακτικής Επικοινωνίας

  • ESLA-IALP

Επικοινωνία