4 Απριλίου 2020 – Webinar: “Εφαρμογή της Τηλεπρακτικής στη Λογοθεραπεία”