Συμμετοχή ΣYΕΛΚ σε συνέδρια της CPLOL

2015 (Φλωρεντία, Ιταλία)

1

2014 (Μάλτα)

Maria Kyriakou in CPLOL meeting

2009 (Σλοβενία)

Στο συνέδριο