28 & 29/05/16 – Σεμινάριο: «Η Αισθητηριακή Επεξεργασία και οι Επιπτώσεις των Δυσκολιών στην Πραξία, τη Μάθηση και τη Συμπεριφορά» 

28 & 29/05/16 – Σεμινάριο: «Η Αισθητηριακή Επεξεργασία και οι Επιπτώσεις των Δυσκολιών στην Πραξία, τη Μάθηση και τη Συμπεριφορά» 

  • Για τη Δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.
  • Για την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ.
  • Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πληρωμή online κάντε κλικ εδώ.