Δοκιμασίες Τραυλισμού

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (ΠΣΛ) και ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛ) διαθέτουν μέσω της ιστοσελίδας τους τις δοκιμασίες Communication Attitude Test of Preschool and Kindergarten Children who Stutter (KiddyCAT) και Communication Attitude Test (CAT). Οι δοκιμασίες KiddyCAT και CAT χρησιμοποιούνται ευρέως από κλινικούς σε όλο τον κόσμο για τη διερεύνηση των επικοινωνιακών στάσεων παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με τραυλισμό, αντίστοιχα. Αποτελούν τις πρώτες σταθμισμένες δοκιμασίες για τον τραυλισμό στην Ελληνική γλώσσα.
Η προσαρμογή και στάθμιση των δοκιμασιών KiddyCAT και CAT στην ελληνική γλώσσα είναι έργο πολυετούς εθελοντικής εργασίας της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας για τον Τραυλισμό.

 

Την Ελληνική Ερευνητική Ομάδα για τον Τραυλισμό αποτελούν τα εξής μέλη:

 

  • Μαρούσος Δημήτρης, Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας, Λογοπεδικός – Εξειδικευμένος θεραπευτής διαταραχών ροής ομιλίας, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ.
  • Ντούρου Κατερίνα, Λογοπαθολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, University of Oklahoma Health Sciences Center, ΗΠΑ.
  • Παφίτη Μαρία, Λογοπαθολόγος – Εξειδικευμένη θεραπεύτρια διαταραχών ροής ομιλίας, Λευκωσία, Υπ.Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Turku.
  • Φούρλας Γιώργος, Θεραπευτής Λόγου & Ομιλίας, Εξειδικευμένος θεραπευτής διαταραχών ροής ομιλίας, Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού, Λέκτορας στο European Clinical Specialization inFluency Disorders (ECSF), Thomas More University.

 

Οι δοκιμασίες παρέχονται ελεύθερα προς χρήση από τους Έλληνες και Κύπριους κλινικούς με την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων διανομής από την Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας στο University of Central Florida Δρ. Martine Vanryckeghem στους συλλόγους ΠΣΛ και ΣΥΕΛ.