Σεμινάρια Άλλων Φορέων

Τα σεμινάρια εμφανίζονται με χρονολογική σειρά

 

25-28 Νοεμβρίου 2022 – Πρώτο επίσημο εκπαιδευτικό σεμινάριο EARLY START DENVER MODEL, Μοντέλο Πρώιμης Παρέμβασης για μικρά παιδιά με ΔΑΦ

 

7 Δεκεμβρίου 2022 – Πρώτη Παγκύπρια Ημερίδα για τις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

 

14 Ιανουαρίου 2023 – Διαδικτυακή εκπαίδευση πιστοποίησης: Attention Autism στα Ελληνικά (6 συνεδρίες)