Πληροφορίες Εγγραφής στον ΣYΕΛ

Πληροφορίες για εγγραφή στον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.136(Ι)/2001) ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο λογοπαθολόγοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και στον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ και ακολούθως στο εικονίδιο “Εγγραφή νέου μέλους”.

Το κόστος εγγραφής είναι 20 ευρώ και το ύψος της ετήσιας συνδρομής είναι 60 ευρώ

 

Έκτακτα μέλη – (π.χ. Φοιτητές Λογοθεραπείας)
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας “Έκτακτα μέλη δικαιούνται να εγγραφούν άτομα που φοιτούν στον κλάδο της Λογοπεδικής, Λογοπαθολογίας, Λογοθεραπείας.”
Τα έκτακτα μέλη δεν πληρώνουν κόστος εγγραφής. Πληρώνουν μόνο ετήσια συνδρομή η οποία ανέρχεται στα 20 ευρώ.  Η πληρωμή γίνεται επίσης ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ και ακολούθως στο εικονίδιο “Έκτακτο Μέλος”.  Σημειώνεται ότι τα έκτακτα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι.”

 

Τερματισμός ιδιότητας μέλους
Επειδή η ιδιότητα μέλους στον σύλλογο επιβάλλεται από τη νομοθεσία δεν τίθεται θέμα τερματισμού της εκτός και αν κάποιος/α εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο λογοπαθολόγος δεν ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία (είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα).
Σε μία τέτοια περίπτωση ο/η λογοπαθολόγος θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη επιστολή με την οποία θα ενημερώνει τον σύλλογο ότι δεν ασκεί το επάγγελμα, μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. επιστολή από εργοδότη, κλπ.)

 

Παγοποίηση ιδιότητας μέλους
Μέλη του συλλόγου που απουσιάζουν στο εξωτερικό για σπουδές, εργασία ή ιατρικούς λόγους για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να παγοποιήσουν την ιδιότητα μέλους τους στέλνοντας μια ενυπόγραφη επιστολή στον σύλλογο γνωστοποιώντας την πρόθεσή και τους λόγους για τους οποίους ζητούν την παγοποίηση. Θα πρέπει με την επιστολή να επισυνάπτονται τα ανάλογα πιστοποιητικά, π.χ. από τον εργοδότη σε περίπτωση εργασίας, από το πανεπιστήμιο σε περίπτωση σπουδών, από το νοσοκομείο ή προσωπικό γιατρό σε περίπτωση ασθένειας, κ.ο.κ.
Αφού τύχει έγκρισης η παγοποίηση, το μέλος δεν υποχρεούται να πληρώνει την ετήσια συνδρομή για το διάστημα που αναφέρεται στα συνημμένα πιστοποιητικά. Όταν το μέλος επιθυμήσει να ενεργοποιήσει την ιδιότητα του ως μέλος, τότε στέλνει ενυπόγραφη επιστολή στον σύλλογο και καταβάλλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους, χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση.
Τα παγοποιημένα μέλη δε θεωρούνται ενεργά και δε χαίρουν των οφελημάτων και προνομίων των ενεργών μελών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

 

Πληροφορίες για εγγραφή χρηστών στην ιστοσελίδα του συλλόγου
Για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

1. Να είναι εγγεγραμμένο μέλος του συλλόγου.

2. Να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του/της υποχρεώσεις απέναντι στον σύλλογο. Τους κωδικούς πρόσβασης, τους επιλέγετε εσείς με την εγγραφή σας στον σύλλογο και μπορείτε να τους αλλάξετε όποτε θέλετε μέσω της ιστοσελίδας.

[/vc_rows