Ιδιώτες ανά επαρχία

Για να δείτε τη λίστα των Ιδιωτών – Μελών του Συλλόγου ανά επαρχία κάντε κλικ εδώ.

 

Σημ. #1 – Η πιο πάνω λίστα περιλαμβάνει τους ιδιώτες-μέλη του Συλλόγου που έχουν ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους για το 2022 όπως προνοεί ο νόμος.

 

Σημ. #2 – Στο αρχείο που θα ανοίξει υπάρχει ξεχωριστό tab για την κάθε επαρχία στο κάτω μέρος της οθόνης.