Εθελοντισμός

Ο Σύλλογος ενθαρρύνει τον εθελοντισμό καθώς αυτός προάγει τη συναδελφικότητα αλλά και αποφέρει σημαντικό έργο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια των μελών παγκύπρια.

 

Οι ευκαιρίες που έχουν τα μέλη για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για το έργο του Συλλόγου και γενικότερα του κλάδου στην Κύπρο είναι οι ακόλουθες:

 

  • Ένταξη σε μια από τις Επιτροπές Εργασίας του Συλλόγου.  (Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)

 

  • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας που γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου.  Π.χ. συγγραφή άρθρων, παρουσίαση στα ΜΜΕ, στελέχωση περιπτέρων, διανομή εντύπων, ενημέρωση του κοινού, κλπ.

 

  • Συμμετοχή σε εκθέσεις σταδιοδρομίας, όπου ο σύλλογος προσκαλείται να στελεχώσει δικό του περίπτερο, διανομή εντύπου για τον κλάδο της λογοθεραπείας και ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών για τον κλάδο στην Κύπρο.

 

  • Παρουσίαση του επαγγέλματος στα σχολεία στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού.