9-10 Ιουνίου 2018 – Σεμινάριο “Εντατική Αλληλεπίδραση, ΕΠΚ, Λευκωσία