8 & 9 Απριλίου 2017 – Σεμινάριο Αυτισμού “Το Μοντέλο των Κύκλων” με Ι. Βογινδρούκα, Λευκωσία

8 & 9 Απριλίου 2017 – Σεμινάριο Αυτισμού “Το Μοντέλο των Κύκλων” με Ι. Βογινδρούκα, Λευκωσία

  • Για την περιγραφή του σεμιναρίου κάντε κλικ εδώ.
  • Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.
  • Για τη δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πληρωμή online κάντε κλικ εδώ.