7 & 8 Οκτωβρίου 2017 – Σεμινάριο Αυτισμού “Το Μοντέλο των Κύκλων” με Ι. Βογινδρούκα, Λευκωσία