7 & 8 Μαρτίου 2020 – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την συστοιχία Δοκιμασιών Γλωσσικής ανάπτυξης για παιδιά, ΕΠΚ, Λευκωσία – ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!