5 Ιουνίου 2019 – Εργαστήρι “Μετατρέποντας τους παράγοντες επικινδυνότητας σε πρόληψη των Μαθησιακών Δυσκολιών”