27 Οκτωβρίου 2018 – «Αυτισμός: Έγκαιρη Διάγνωση και Παρέμβαση Βάση Κατευθυντήριων Γραμμών»