19/11/15 – Τρίωρη Επιμορφωτική Παρουσίαση

19/11/15 – Τρίωρη Επιμορφωτική Παρουσίαση

«Συλλογή και ανάλυση ελεύθερου γλωσσικού δείγματος – Κλινικές εφαρμογές»
Ομιλήτρια:  Δρ. Λουΐζα Βωνιάτη, Λογοπαθολόγος