13 & 14 Ιουλίου 2019 – Σεμινάριο “Κλινικές Προσεγγίσεις στη Διάγνωση & Θεραπεία των Διαταραχών Φωνής”, Λευκωσία