13-14 Ιανουαρίου 2018 – Σεμινάριο Κλινικής Εποπτείας, ΕΠΚ, Λευκωσία