12 & 13 Ιανουαρίου 2019 – Σεμινάριο Κλινικής Εποπτείας, Ευρωπαϊκό Παν/μιο, Λευκωσία