11 Δεκεμβρίου 2019 – 2ωρο σεμινάριο: Δοκιμασίες Γλώσσας “ΔΟΚΙΓΛΩ”, ΕΠΚ, Λευκωσία