10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 – Σεμινάριο Τραυλισμού με τον κ. Ιωάννη Μαρτίνη, Λευκωσία

10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 – Σεμινάριο Τραυλισμού με τον κ. Ιωάννη Μαρτίνη, Λευκωσία

  • Για την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ.
  • Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.
  • Για τη δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πληρωμή online κάντε κλικ εδώ.