1ος Κύκλος Επιμορφωτικών Συναντήσεων ΣΕΛΚ

1ος Κύκλος Επιμορφωτικών Συναντήσεων ΣΕΛΚ

Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης, ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων διοργανώνει τον 1ο  Κύκλο Επιμορφωτικών Συναντήσεων.  Σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η συνεχής ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών  πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που θα παρουσιάζεται.