Φωτογραφίες

ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΣYΕΛΚ

6

Νέο γραφείο ΣYΕΛΚ

New sign 4

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣYΕΛΚ

Άποψη της αίθουσας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

A 104

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣYΕΛΚ

1

Συμμετοχή ΣYΕΛΚ σε συνέδρια της CPLOL

Συμμετέχοντες

Σταδιοδρομία 2011

Σίσυ Φιλιππίδου 2

Συνέδριο της ASHA στις ΗΠΑ, Νοέμβριος 2011

ASHA Conference 2011

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ ΣΕΛΚ