Τρίημερο Σεμινάριο για τον Τραυλισμό, 30/10 – 2/11/2014

Τρίημερο Σεμινάριο για τον Τραυλισμό, 30/10 – 2/11/2014

  • Για την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.
  • Για τη δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πληρωμή κάντε κλικ εδώ.