Πληροφορίες Εγγραφής στο Μητρώο ΣΕΛ

Σύμφωνα με τους Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμους 136 (Ι) του 2001 και 55 (Ι) του 2004, για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοπαθολόγου / Λογοθεραπευτή απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Λογοπαθολόγων Κύπρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Μητρώο μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο http://www.strc.org.cy/registration-in-the-cyprus-register-of-speech-language-pathologists-gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου στη διεύθυνση www.strc.org.cy.