Πληροφορίες για ΓεΣΥ

Οι υπηρεσίες λογοθεραπείας εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ από τις αρχές Μαρτίου 2021.

 

Λίστα Λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ

Για τη λίστα όλων των λογοπαθολόγων παγκύπρια, που είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ, κάντε κλικ εδώ και ακολούθως στο πεδίο “Κατηγορία υπηρεσιών” επιλέγετε “Άλλος Επαγγελματίας Υγείας” και στο πεδίο “Ειδικότητα” επιλέγετε “Λογοπαθολόγος“. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και ανά επαρχία επιλέγοντας την επαρχία σας στο αντίστοιχο πεδίο.

 

Παραπεμπτικά – Συνεδρίες

Για περισσότερες πληροφορίες για τα παραπεμπτικά, τις συνεδρίες, κλπ., κάντε κλικ εδώ

 

Κόστος (συμπληρωμή)

Η συμπληρωμή για τους ασθενείς, η οποία είναι πληρωτέα στον λογοπαθολόγο κατά την επίσκεψη, είναι 10 ευρώ.

Σημαντική σημείωση: Η συμπληρωμή των 10 ευρώ ισχύει μέχρι να φτάσει ο ασθενής τα 150 ευρώ που είναι η συμπληρωμή για το ΓεΣΥ ανά ημερολογιακό έτος.