Κώδικας Δεοντολογίας

Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο (Ν.136(I)/2001).

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από μία σειρά κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς/διαγωγής, που διέπουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων Κύπρου, είτε αυτές ασκούνται εντός του επαγγελματικού/θεραπευτικού τους χώρου είτε εκτός αυτού.

 

Ο Κώδικας ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Συλλόγου που έγινε στις 27 Ιουνίου 2009 και τροποποιήθηκε στην ολομέλεια στις 29 Ιουνίου 2013.

 

Για να διαβάσετε τον Κώδικα κάντε κλικ εδώ