Ενημερωτική Ημερίδα για Λογοπαθολόγους στη Λεμεσό – 27/11/2011