Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο για τον Αυτισμό, 1-3 Νοεμβρίου 2013

Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο για τον Αυτισμό, 1-3 Νοεμβρίου 2013

  • Για την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ.
  • Για το περιεχόμενο της παρουσίασης στα Ελληνικά κάντε κλικ εδώ.
  • Για το περιεχόμενο της παρουσίασης στα Αγγλικά κάντε κλικ εδώ.
  • Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πρόσκληση για τους γονείς για την 1/11/13 κάντε κλικ εδώ.
  • Για τη δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.
  • Για την ανακοίνωση για την επιχορήγηση ιδιωτών κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πληρωμή κάντε κλικ εδώ.