ΓεΣΥ

Η ένταξη των Λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ έγινε στις αρχές Μαρτίου 2021.

  • Για να δείτε τι περιλαμβάνει η συμφωνία μας με τον ΟΑΥ κάντε κλικ εδώ.
  • Για τα επισυναπτόμενα κάντε κλικ εδώ
  • Για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένας λογοπαθολόγος για να συμβληθεί με το ΓεΣΥ κάντε κλικ εδώ.
  • Για εγγραφή στο ΓεΣΥ κάντε κλικ εδώ
  • Για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης κάντε κλικ εδώ. (Σημ. Αφού πρώτα εγκριθείτε από τον ΟΑΥ)
  • Για το ενημερωτικό έντυπο για τους ασθενείς σας κάντε κλικ εδώ.
  • Για τη διευκόλυνση συλλογής πληροφοριών σχετικά με αξιολογήσεις και συναντήσεις λογοθεραπείας που ενδέχεται να λάβει ο ασθενής/πελάτης σας μέσω του ΓεΣΥ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.
  • Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Λογοπαθολόγου εντός ΓεΣΥ
  • Για το Έντυπο για επιπλέον θεραπείες κάντε κλικ εδώ.
  • Βίντεο με οδηγίες “Πώς περνούμε μία επίσκεψη ως θεραπεία” εδώ και “Καταχώρηση Καινούργιας Αξιολόγησης” εδώ.