Υπάρχουν λογοπαθολόγοι που εργάζονται σε δημόσια σχολεία;

Υπάρχουν λογοπαθολόγοι που εργάζονται σε δημόσια σχολεία;

Ναι. Περίπου το 34% των μελών μας εργοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία.