Υπάρχει κάποια λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους στο μητρώο;

Υπάρχει κάποια λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους στο μητρώο;

Ναι. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο http://www.strc.org.cy/Registration-gr.html