Τι χρειάζεται για να ανοίξει ένας λογοθεραπευτής γραφείο, είτε ως Κέντρο είτε μόνος του;

Τι χρειάζεται για να ανοίξει ένας λογοθεραπευτής γραφείο, είτε ως Κέντρο είτε μόνος του;

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές.