Τελικά η λογοθεραπεία αφορά τον τομέα της υγείας ή της εκπαίδευσης; 

Τελικά η λογοθεραπεία αφορά τον τομέα της υγείας ή της εκπαίδευσης; 

Η λογοθεραπεία αφορά και τους δύο τομείς (υγείας και εκπαίδευσης).