Πώς θα ξέρω ότι το παιδί μου χρήζει παρακολούθησης από λογοπαθολόγο; 

Πώς θα ξέρω ότι το παιδί μου χρήζει παρακολούθησης από λογοπαθολόγο; 

Εάν οποιοσδήποτε στο περιβάλλον του παιδιού ανησυχεί για θέματα ανάπτυξης λόγου και ομιλίας, τότε θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από λογοπαθολόγο ο οποίος θα κρίνει εάν χρήζει λογοθεραπείας.