Πώς θα ξέρω αν ο ιδιώτης λογοπαθολόγος που θα επισκεφθώ έχει τα απαραίτητα προσόντα; 

Πώς θα ξέρω αν ο ιδιώτης λογοπαθολόγος που θα επισκεφθώ έχει τα απαραίτητα προσόντα; 

Για τη λίστα με τα προσόντα των εγγραγραμμένων στο μητρώο λογοπαθολόγων κάντε κλικ εδώ.