Πότε πρέπει να ανησυχήσω αν το παιδί μου μιλά αλλά μόνο εγώ το καταλαβαίνω; 

Πότε πρέπει να ανησυχήσω αν το παιδί μου μιλά αλλά μόνο εγώ το καταλαβαίνω; 

Από την ηλικία των 2 χρονών με συμβουλευτική συνάντηση για τους γονείς.