Ποιους αφορά; 

Ποιους αφορά; 

Η θεραπεία του λόγου ή της ομιλίας  παρέχεται αποκλειστικά από Λογοπαθολόγους-Λογοθεραπευτές, σε άτομα από τη βρεφική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία.