Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες εργοδότησης των λογοπαθολόγων στην Κύπρο; 

Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες εργοδότησης των λογοπαθολόγων στην Κύπρο; 

Περίπου 34% των μελών μας εργοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία.  Περίπου 1% των μελών μας εργοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας στο τμήμα λογοθεραπείας του Μακάριου Νοσοκομείου και στα Νοσοκομεία των άλλων επαρχιών.  Περίπου 55% των μελών μας απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα.