Ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες των «ασθενών» που χρήζουν λογοθεραπείας;

Ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες των «ασθενών» που χρήζουν λογοθεραπείας;

Ο Λογοπαθολόγος μπορεί να ασχοληθεί με προβλήματα λόγου  και ομιλίας τόσο στο παιδί όσο και στον ενήλικα. Ειδικά καταρτισμένοι
Λογοπαθολόγοι ασχολούνται με διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία) τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.