Οι λογοπαθολόγοι είναι γιατροί; 

Οι λογοπαθολόγοι είναι γιατροί; 

H Λογοθεραπεία είναι παραϊατρικός κλάδος.