Αν κάποιο παιδί σε δημόσιο σχολείο φαίνεται ότι έχει πρόβλημα λόγου/ομιλίας δικαιούται κάποια δωρεάν αξιολόγηση ή πρέπει να πάει σε ιδιώτη; 

Αν κάποιο παιδί σε δημόσιο σχολείο φαίνεται ότι έχει πρόβλημα λόγου/ομιλίας δικαιούται κάποια δωρεάν αξιολόγηση ή πρέπει να πάει σε ιδιώτη; 

Ναι, δικαιούται δωρεάν αξιολόγηση μετά από διαδικασία παραπομπής του στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της
Επαρχίας του.