4 Μαΐου 2019 – Ημερίδα “«Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία: Διαδικασία αξιολόγησης για παιδιά με περιορισμένη  ή καθόλου επικοινωνία»