ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣYΕΛΚ

Σεμινάριο Αυτισμού στη Λευκωσία, 2-3 Νοεμβρίου 2013

3

Σεμινάριο Απραξίας, 9/2/13

3

Ημερίδα Φωνής στις 20/4/13

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΩΝΗΣ 2013 014