Κατάλογος Εποπτών

Οι φοιτητές ή απόφοιτοι Λογοθεραπείας μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε εξουσιοδοτημένους επόπτες λογοθεραπείας.  Επόπτες Λογοθεραπείας υπάρχουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Σημειώστε ότι οι επόπτες του δημοσίου που εργάζονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναλαμβάνουν την εποπτεία μόνο των φοιτητών τους οποίους παραπέμπει σ’ αυτούς το ίδιο το Υπουργείο.  Επίσης, οι επόπτες του ιδιωτικού τομέα διατηρούν το δικαίωμα να μην αναλαμβάνουν εποπτείες.

 

Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι λογοθεραπείας ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τους επόπτες.  Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο όλων των εποπτών παγκυπρίως με τα στοιχεία επικοινωνίας τους κάνοντας κλικ εδώ.

 

Σημ. Στο αρχείο που θα ανοίξει υπάρχουν tabs στο κάτω μέρος για την κάθε επαρχία.