Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 1990 εγγράφηκε επίσημα ο Σύνδεσμος Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου.  Το 2001, η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων – Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών Νόμο 136 (Ι)/2001 και ο σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (ΣΥΕΛ).  Οι λογοπαθολόγοι συγκαταλέγονται ανάμεσα στους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας και το επάγγελμα είναι κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Στη βάση ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού γύρω από θέματα που άπτονται του κλάδου, ο Σύνδεσμος Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου  διοργάνωνε σε ετήσια βάση “Εβδομάδα Διαφώτισης” με διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις από το 1996  μέχρι και το 2006. Συνήθως τα θέματα στρέφονταν γύρω από το τι είναι το επάγγελμα του λογοπαθολόγου, τα διάφορα είδη παθήσεων, την πρώιμη παρέμβαση και άλλα. Μέλη του τότε συνδέσμου φιλοξενούνταν σε διάφορα ενημερωτικά προγράμματα, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά και διοργανώνονταν διαλέξεις και εκδηλώσεις όπου δίνονταν ενημερωτικά τρίπτυχα.

Από το 2006, η “Εβδομάδα Διαφώτισης” αντικαταστάθηκε από την “Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας” η οποία καθιερώθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL) και γιορτάζεται σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου.  Η Κύπρος εκπροσωπείται στη CPLOL με δύο μέλη  από το 1998.  Από  το 1998-2004,  οι εκπρόσωποι μας ήταν απλά παρατηρητές, δηλαδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.  Από το 2004, που η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπρόσωποι μας απέκτησαν και δικαίωμα ψήφου.

Αυτή τη στιγμή, ο σύλλογος αριθμεί 657 ενεργά μέλη, από τα οποία 58% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 32% στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας, 5% δεν ασκεί το επάγγελμα, 4% εργάζεται ή σπουδάζει στο εξωτερικό και 1% εργάζεται στο Υπουργείο Υγείας.