Άλλων Φορέων

Τα σεμινάρια εμφανίζονται με χρονολογική σειρά

 

10-11 Σεπτεμβρίου 2021 – Consciousness and Human Communication: Breaking through Barriers to the use of Spoken Language  (Eleanor M. Saffran Center for Cognitive Neuroscience at Temple University, Philadelphia, USA)

 

14-22 Οκτωβρίου 2021 – Online Composium on Narrative Language and Digital Literacy Around the World: Helping Clinicians Know What to Do